Returer

Returpolicy för våra kunder

Returer tas endast emot efter erhållen och bekräftad returorder till Ehrenborg & Co AB. Efter bekräftad returorder kontaktar Ehrenborg & CO AB kund för att administrera upphämtning och frakt. Vid retur mottages endast obrutna förpackningar alternativt hela rullar. Övervolymer, avkapade eller avpassade artiklar krediteras ej. Det är kundens ansvar att materialet packas på ett transportdugligt sätt så att skador inte kan uppkomma på produkten. Ehrenborg & CO AB besiktigar allt returnerat material innan kreditering medges. Vid godkänd retur krediteras 80 % på det returnerade materialet. Fraktkostnad tillkommer och faktureras kund.

Returer utan bekräftad returorder krediteras ej.