Reklamationer

Reklamationer

Ehrenborg följer och levererar enligt ABM 07, Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings- och installatörsentreprenader. 

Om ni har ett ärende för en eventuell reklamation så ber vi slutkunden av våra produkter att i första hand kontakta golventreprenören som genomfört installationen. I nästa steg så kommer golventreprenören att konsultera oss för en första bedömning. Vid mer komplicerade fall så kommer en besiktning på plats att genomföras. 

Vänligen bifoga bilder med bra skärpa samt även gärna materialprover för en snabb första bedömning. Vi ber er också att fylla i besiktningsprotokollet och reklamationsanmälan som möjliggör en snabbare och korrekt hantering av reklamationen.

Har ni frågor kring vår reklamationshantering så är ni välkomna att kontakta vår tekniskt ansvariga person.

Transportskador

Kontrollera alltid godset innan du kvitterar fraktsedeln. Om du kvitterar fraktsedeln utan anmärkningar kan det bli svårt att i efterhand reklamera eventuella skador eller saknat gods. Kontrollera godset så att rätt antal kolli mottagits och om det finns synliga skador på emballage/gods.

Vid avvikelse gör chauffören uppmärksam på avvikelsen i samband med mottagandet samt be om att få notera skadan på fraktsedel.
Om ni gjort anmärkningar, gör en kopia innan ni lämnar den till chauffören. Anteckna chaufförens och åkeriets namn samt bilens
registreringsnummer på kopian.

Vid dold skada ska denna anmälas skriftligen inom 7 dagar. Dold skada = skada som inte var synlig på emballaget vid mottagandet utan upptäcktes vid uppackning. Spara och fotografera skadat gods och emballage.

Vid saknat gods kontakta Ehrenborg. Ehrenborg ansvarar ej för några reklamationer gällande fraktskador som anmäls senare än 7 dagar efter erhållen leverans.

Godset får inte returneras, kasseras eller repareras innan Ehrenborg gett klartecken.