Nya Karolinska Solna

Nya Karolinska Solna-projektet (NKS) är en central del i en av de största satsningarna inom hälso- och sjukvården någonsin i Stockholms län. Uppgiften för Karolinska Universitetssjukhuset är att bedriven den mest avancerad sjukvården för de svårast sjuka och skadade samt grundforskning, patientnära klinisk forskning och utbildning.

I november 2016 tog Karolinska Universitetssjukhuset emot de första patienterna i de nya byggnaderna och inflyttningen fortsätter under 2018.

Foto: Kristoffer Marchi
Illustration: White Tengbom Team

Projekt: NKS
Arkitekt: White Tengbom Team
Beställare: Stockholm läns landsting
Ort: Stockholm, Sverige
År: 2016
Yta: 150 000 m²
Produkt: Upofloor LifeLine / Zero
NKS Upofloor Zero
NKS Upofloor Zero
NKS Upofloor Zero
NKS Upofloor Zero