Miljö

Vi ställer krav på miljövänliga golv

Hos Ehrenborg strävar vi efter att alltid ligga i framkant vad gäller miljö och klimat. Så här ser vår miljöpolicy ut:

  • Miljöarbetet ska utföras inom ramen för affärsidén och även omfatta krav och påverkan i förhållande till våra leverantörer.
  • Anställda ska vara välinformerade och medvetna om företagets miljöarbete och miljömål.
  • Företaget ska ständigt förbättra arbetet med att förebygga och minska miljöpåverkande föreningar.
  • Företaget ska alltid tillämpa gällande miljölagstiftning. Omtanke om miljön ska prägla alla nivåer inom företaget.
  • Vi ska informera om miljövänliga produkter och tillhandahålla produkter som ger kunden möjlighet att välja alternativ som innebär minskad miljöpåverkan.