Integritetspolicy

Dina personuppgifter och hur vi hanterar dem

Det är för oss viktigt att du känner dig trygg med Ehrenborg som leverantör och att du samtidigt känner dig trygg med dina personuppgifter hos oss. På den här sidan kan du läsa om vilka personuppgifter som vi sparar samt varför. Allt sker på ett säkert och lagligt sätt i enlighet med EU-förordningen GDPR, General Data Protection Regulation.

Med personuppgifter menar vi den data som vi samlar in och sparar om dig, när du till exempel besöker vår hemsida eller i kontakt med oss och som direkt eller indirekt kan identifiera dig. Dessa uppgifter använder vi för att kunna fullfölja våra åtaganden och tjänster gentemot dig, tillhandahålla dig information om våra tjänster och produkter samt underlätta för dig som besökare på vår hemsida.

Denna integritetspolicy beskriver hur Ehrenborgs behandling av dina personuppgifter och gäller när du använder Ehrenborgs tjänster eller på annat sätt är i kontakt med oss. För att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig behöver vi hantera dina personuppgifter.

 

Hur personuppgifterna samlas in

  • Du kontaktar våra medarbetare på Ehrenborg. Exempelvis säljare, support och order.
  • Du prenumererar på vårt nyhetsbrev.
  • Du besöker vår webbplats. Data samlas via små textfiler, så kallade cookies, som samlar in information från din webbläsare kring besöket på vår webbplats för att kunna förbättra din upplevelse.
  • Beställer produktprover och övrigt material från vår webbshop.
  • Du anmäler dig till att delta på en utbildning, event eller övriga sammanträden.
  • Du besöker vårt kontor eller på annat sätt kommer i kontakt med oss, exempelvis vid kundbesök eller på mässor.
  • Du köper produkter av oss.
  • Vi hämtar uppgifter från andra källor. Till exempel Creditsafe i Sverige AB för kreditupplysningar.

Exakt vilken information vi samlar in om just dig beror på vilken eller vilka av våra tjänster du använder. Det är alltså din specifika interaktion med oss som styr vilken data vi samlar in. Exempel på personuppgifter som vi kan komma att samla in är namn, telefonnummer, postadress, e-postadress, provbeställning- och köphistorik, samt annan information som du väljer att uppge när du kontaktar oss på Ehrenborg.

 

Behandling av personuppgifter

Ehrenborg har rätt att behandla de personuppgifter som krävs för fullgörandet av vårt åtagande gentemot dig. Eller om du har lämnat ditt samtycke till att vi behandlar dina uppgifter. Ehrenborg kan även behöva behandla dina uppgifter på grund av krav i lag eller förordning.

Dina personuppgifter används av Ehrenborg och Ehrenborgs personuppgiftsbiträden. Vi lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag om vi inte behöver göra detta på grund av lag, förordning, myndighetsbeslut, för att skydda våra rättigheter eller för att kunna fullfölja våra åtaganden gentemot dig som kund. Vi vidarebefordrar, säljer eller byter aldrig dina personuppgifter för marknadsföringsändamål till tredje part utanför Ehrenborg.

 

Lagring av personuppgifter

Personuppgifterna lagras så länge som det finns behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för eller så länge som lag eller andra föreskrifter kräver att personuppgifterna lagras. Det kan exempelvis vara för att uppfylla bokförings- och redovisningsmässiga krav.

 

Dina rättigheter

Du har rätt att när som helst (en gång per år kostnadsfritt) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Om dina uppgifter hos Ehrenborg är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta kan du begära dem rättade eller raderade.  Vi kan inte radera uppgifter som det föreligger ett lagstadgat krav på lagring, som exempelvis bokföringsregler. Vi kan inte heller radera uppgifter när det finns legitima skäl till varför uppgifterna måste sparas, till exempel obetalda skulder. Du har också rätt till dataportabilitet. Begäran ska göras skriftligen till marknad@ehrenborg.se

Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att låta oss använda uppgifterna för marknadsföringsändamål.

 

Överföring till tredje land

Ehrenborg överför bara personuppgifter till länder utanför EU/EES om landet har en så kallad adekvat skyddsnivå enligt EU eller EU-kommissionen. Eller om detta särskilt angivits i sambadn med att du lämnar dina personuppgifter till oss.

 

Uppdatering av integritetspolicy

Ehrenborg gör löpande ändringar i denna policy. En ny version blir gällande när den publiceras och görs tillgänglig på webbplatsen.

Denna policy uppdaterades senast 2018-05-20.