Reklamasjoner

Reklamasjoner

Ehrenborg følger og leverer i henhold til ABM 07, Generelle bestemmelser for bygg-, anleggs- og installatørvirksomhet. 

Ved eventuelle reklamasjoner, ber vi sluttkunden av våre produkter om å først kontakte gulvleggeren. I neste trinn vil gulvleggeren ta kontakt med oss for evaluering. I mer kompliserte tilfeller, vil det gjennomføres en inspeksjon. 

Vennligst legg ved skarpe bilder og gjerne noen materialprøver for rask evaluering. Vi ber også om at inspeksjonsprotokollen og reklamasjonsrapporten fylles ut for rask og korrekt behandling av reklamasjonen.

Ved spørsmål om vår reklamasjonsbehandling, kan du ta kontakt med vår tekniske ansvarlige.

Transportskader

Du skal alltid inspisere varene før du kvitterer på fraktseddelen. Hvis du kvitterer på fraktseddelen uten anmerkninger, kan det bli vanskelig å reklamere eventuelle skader eller manglende gods i ettertid. Inspiser varene for å se om du har mottatt riktig antall kolli og for synlige skader på emballasje/gods.

Ved avvik gjør sjåføren kunden oppmerksom på avviket sammen med mottakeren, og ber om å notere skaden på fraktseddelen.
Hvis kunden har skrevet anmerkninger er det viktig å ta en kopi før fraktseddelen overleveres til sjåføren. Skriv ned sjåførens og transportselskapets navn samt kjøretøyets
registreringsnummer på kopien.

Eventuelle skjulte skader skal rapporteres skriftlig innen 7 dager. Skjult skade = skade som ikke var synlig på emballasjen ved mottak, men ble oppdaget når varene ble pakket ut. Oppbevar og ta bilder av skadet gods og emballasje.

Ved manglende gods, ta kontakt med Ehrenborg. Ehrenborg er ikke erstatningsansvarlig for reklamasjoner om fraktskader som rapporteres senere enn 7 dager etter mottak av leveransen.

Godset skal ikke returneres, kasseres eller repareres før Ehrenborg har gitt klarsignal.