Integritetspolicy

Dine personopplysninger og hvordan vi behandler dem

Det er viktig for oss at du føler deg komfortabel med Ehrenborg som leverandør, og at du føler deg trygg på vår lagring og behandling av dine personopplysninger. På denne siden kan du lese om hvilke personopplysninger vi lagrer om deg og hvorfor. Alt skjer på en sikker og lovlig måte i henhold til EU-forordningen GDPR (General Data Protection Regulation).

Med personopplysninger mener vi data vi samler inn og lagrer om deg når du for eksempel besøker vårt nettsted eller tar kontakt med oss, og som kan identifisere deg enten direkte eller indirekte. Vi bruker disse opplysningene til å oppfylle våre forpliktelser og levere våre tjenester overfor deg, gi deg informasjon om våre tjenester og produkter samt gjøre det enklere for deg som besøker vårt nettsted.

Denne integritetspolicyen beskriver hvordan Ehrenborgs behandler dine personopplysninger og gjelder når du bruker Ehrenborgs tjenester eller tar kontakt med oss på andre måter. Vi må behandle dine personopplysninger for å kunne levere våre tjenester til deg.

 

Hvordan vi samler inn personopplysninger

  • Du tar kontakt med Ehrenborg. For eksempel selger, support og bestilling.
  • Du abonnerer på vårt nyhetsbrev.
  • Du besøker vårt nettsted. Dataene samles via små tekstfiler, såkalte informasjonskapsler, som samler inn informasjon fra din nettleser når du besøker vårt nettsted for å forbedre din opplevelse.
  • Bestiller vareprøver og annet materiell fra vår nettbutikk.
  • Du melder deg på et kurs, arrangement eller andre sammenkomster.
  • Du besøker vårt kontor eller tar kontakt med oss på andre måter, for eksempel ved kundebesøk eller på messer.
  • Du kjøper produkter av oss.
  • Vi henter opplysninger fra andre kilder. For eksempel Creditsafe i Sverige AB for kredittopplysninger.

Nøyaktig hvilken informasjon vi samler inn om deg avhenger av hvilke tjenester du bruker hos oss. Det er altså din spesifikke interaksjon med oss som styrer hvilke data vi samler inn om deg. Eksempler på personopplysninger vi kan samle inn er navn, telefonnummer, postadresse, e-postadresse, bestilling av vareprøver og kjøpshistorikk samt annen informasjon du velger å oppgi når du tar kontakt med oss på Ehrenborg.

 

Behandling av personopplysninger

Ehrenborg har rett til å behandle personopplysninger som er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser overfor deg. Eller hvis du har samtykket til at vi behandler dine opplysninger. Ehrenborg kan også behandle dine opplysninger hvis dette pålegges av lovgivningen eller EU-forordningen.

Dine personopplysninger brukes av Ehrenborg i henhold til Ehrenborgs databehandleravtale. Vi leverer kun personopplysninger til tredjeparter hvis dette er pålagt av gjeldende lovgivning, forordningen eller myndighetene. Vi beskytter dine rettigheter og bruker dine personopplysninger til å oppfylle våre forpliktelser overfor deg som kunde. Vi videresender, selger eller bytter aldri dine personopplysninger for markedsføringsformål til tredjeparter utenfor Ehrenborg.

 

Lagring av personopplysninger

Personopplysningene lagres så lenge dette er nødvendig for å oppfylle våre forpliktelser og gjeldende lover og regler. Dette kan for eksempel være oppfyllelse av regnskaps- eller revisjonskrav.

 

Dine rettigheter

Du kan til enhver tid (en gang per år kostnadsfritt) be om å få tilsendt informasjonen vi har lagret om deg. Hvis opplysningene Ehrenborg har om deg er feil, ufullstendige eller irrelevante, kan du be om at de korrigeres eller slettes.  Vi kan ikke slette opplysninger hvis lovgivningen krever at slike opplysninger skal lagres, som for eksempel regnskapsregler. Vi kan heller ikke slette opplysninger hvis det finnes legitime grunner til hvorfor slike opplysninger må lagres, for eksempel ubetalt gjeld. Du har også rett til dataportabilitet. Forespørselen skal sendes skriftlig til marknad@ehrenborg.se

Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke om å bruke dine opplysninger til markedsføringsformål.

 

Overføring til tredjeland

Ehrenborg overfører kun personopplysninger til land utenfor EU/EØS hvis landet har et personvern som tilsvarer personvernet i EU eller EU-kommisjonen. Eller hvis dette er spesifikt angitt når du oppgir dine personopplysninger til oss.

 

Oppdatering av integritetspolicyen

Ehrenborg foretar løpende endringer i denne policyen. En ny versjon blir gyldig når den publiseres og gjøres tilgjengelig på nettstedet.

Denne policyen bli sist oppdatert 20. mai 2018.