Reklamationer

Reklamationer

Ehrenborg følger og leverer i henhold til ABM 07, Generelle bestemmelser for bygge-, anlægs- og installatørarbejde. 

Hvis I har en mulig reklamation, så beder vi slutkunden, som har modtaget vores produkter, om i første omgang at kontakte den gulvleverandør, som har foretaget monteringen. Herefter kontakter gulventreprenøren os for at få en første vurdering. Ved mere komplicerede tilfælde gennemføres en besigtigelse på stedet. 

Vedlæg tydelige billeder samt også gerne materialeprøver for at få en hurtig første vurdering. Vi beder jer om at udfylde inspektionsrapporten og reklamationsanmeldelsen, som muliggør en hurtigere og korrekt håndtering af reklamationen.

Hvis I har nogle spørgsmål omkring vores reklamationshåndtering, er I velkomne til at kontakte vores teknisk ansvarlige person.

Transportskader

Kontrollér altid godset, inden fragtsedlen kvitteres. Hvis du kvitterer fragtsedlen uden anmærkning, kan det efterfølgende blive svært at reklamere over eventuelle skader eller manglende gods. Kontrollér godset, om det rette antal kolli er blevet modtaget, og om der er synlige skader på emballage/gods.

Ved afvigelse skal du gøre chaufføren opmærksom på afvigelsen sammen med modtageren samt anmode om at få skaden noteret på fragtsedlen.
Hvis du har nogle anmærkninger, skal du tage en kopi, inden du giver fragtsedlen til chaufføren. Angiv chaufførens og vognmandens navn samt bilens
registreringsnummer på kopien.

Ved skjulte skader anmeldes det skriftligt inden for 7 dage. Skjult skade = skader, som ikke er synlige på emballagen ved modtagelsen, men blev opdaget ved udpakningen. Gem og fotografer det beskadigede gods og den beskadigede emballage.

Ved manglende gods kontaktes Ehrenborg. Ehrenborg er ikke ansvarlig for reklamationer i forbindelse med skader under forsendelsen, som anmeldes senere end 7 dage efter modtagelsen af leveringen.

Godset må ikke returneres, kasseres eller repareres, inden Ehrenborg har givet grønt lys.